Naša triperesna deteljica – Anika, Štefka in Klara, je izgubila en srčast listek. Aniki je njena bolezen, kljub temu, da je bila bolezen uspešno pozdravljena, pustila posledice.
Poslovila se je tiho in pustila za sabo žalost v naših srcih.
Ob takem trenutku preplavijo čustva in porajajo se vprašanja o minljivosti.
Pogosto se na odhod odzovejo ljudje z ugotovitvijo: danes si, jutri te ni. Tega bi se morali zavedati z vsakim jutrom in ob vsakem bitju, ki nam je blizu. Živeti vsaki dan polno, v medsebojnem razumevanju in pomoči, ker danes to lahko.

Aniki v spomin.